بشکه قیر

در ارتباط با کاربردهای قیر بیشتر بدانیم 

در ارتباط با کاربردهای قیر بیشتر بدانیم  به طور کلی قیر ، در راه سازی ها، عایق کاری، عایق الکتریکی، و در مصارف صنعتی چیزی در حدود  ۹۰ درصد از قیر تولیدی، در راهسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در حوزه عایق کاری تنها 10 درصد از مصرف قیر را به خود اختصاص میدهد. و…