واردات هیدروکربن

واردکنندگان هیدروکربن

واردکنندگان هیدروکربن هیدروکربن‌ها یکی از مواد آلی پرکاربرد هستند که در حال حاضر با توجه به خواص فیزیکی که دارند استفاده زیادی می‌شود. هیدروکربن درواقع یک ترکیب آلی بشمار می‌رود که فقط از اتم‌های کربن و هیدروژن ساخته شده‌است و ازآنجایی‌که کربن در گروه چهارده جدول تناوبی قرار می‌گیرد؛ به آن هیبرید های گروه چهارده…