تفاوت-بنزین-گازوئیل

بررسی تفاوت های گازوئیل و بنزین

بررسی تفاوت های گازوئیل و بنزین درست است که گازوئیل و بنزین هردو از نفت خام بدست می آیند، اما روش تصفیه متفاوتی دارند. تصفیه گازوئیل نسبت به بنزین آسان تر انجام می شود ولیکن آلاینده های بیشتری تولید میکند. گازوئیل در هر لیتر انرژی بیشتری نسبت به بنزین تولید میکند و به همین دلیل…