گازوئیل-صادراتی

آیا از کاربرد گازوئیل در صنایع مختلف اطلاع دارید؟

آیا از کاربرد گازوئیل در صنایع مختلف اطلاع دارید ؟ به عنوان موتور مکانیکی، مولد برق یا درایو حرکتی می توان از موتور دیزلی استفاده کرد. موتور دیزلی تقریباً برای همه صنایع ضروری است. موتورهای صنعتی و ژنراتورهای مجهز به دیزل عمدتاً در ساخت و ساز، معدن، دریا و غیره استفاده می شود. همچنین، مردم…