پودر لاستیک

روش اصلاح خواص قیر با استفاده از پودر لاستیک

روش اصلاح خواص قیر با استفاده از پودر لاستیک باتوجه به کاربردهای بسیار زیادی که قیر دارد، منتها این ماده خواص فیزیکی و مکانیکی خوبی دارا نمی باشد و دارای ضعف های عمده ای مانند: حساسیت نسبتا بالا به تغییرات حرارت و در نتیجه محدود بودن بازه دماي سرویس، نرمی بیش از حد در دماي…