قیرهای محلول

قیرهای محلول در برخی از عملیات راهسازی به دلایل مختلف امکان کاربرد قیرهای خالص وجود ندارد، به همین دلیل از قیرهای محلول یا برگشتی استفاده می کنند. قیرهای محلول از حل کردن قیرهای خالص در حلالها یا روغنهای نفتی به دست می آید. نوع و کیفیت قیرهای محلول بر کیفیت قیرهای خالص اصلی، نوع حلال…

فرآیند تولید قیر

فرایندهای تولید قیر نفتی

فرایندهای تولید قیر نفتی قیر نفتی از تقطیر نفت خام بدست می آید. در پالایشگاه ابتدا نفت خام قبل از ورود به برج در کوره در فشار محیط تا دمای  350-300 درجه سانتی گراد گرم می شود. خوراک ورودی به برج قسمتی مایع و قسمتی بخار می باشد. بدینوسیله اجزا سبک مانند بنزین، نفت سفید…