صادرات هیدروکربن - شرکت نفت معراج

صادرات هیدروکربن

صادرات هیدروکربن هیدروکربن‌ها یکی از ترکیبات آلی به شمار می‌روند که فقط از اتم‌های کربن و هیدروژن تشکیل می‌شوند. همان‌ طور که می‌دانید اگر در ترکیبات شیمیایی خوانده باشید، کربن در گروه چهارده جدول تناوبی قرار می‌گیرد که به آن‌ها هیبرید های گروه چهارده هم گفته می‌شود. خود اتم کربن دارای چهار الکترون می‌باشد؛ یعنی…