صادرات هیدروکربن- شرکت نفت معراج

کاربرد هیدروکربن‌ها

کاربرد هیدروکربن‌ها هیدروکربن‌ها، نقش مهمی در زندگی انسان ایفا می‌کنند‌ هیدروکربن‌ها به دو دسته زنجیری و حلقه‌ای تقسیم می‌شوند که هر کدام از آن‌ها ویژگی‌های مخصوص به خودشان را دارند و به‌صورت کلی دو مدل از آن‌ها به‌صورت اشباع‌شده و اشباع‌نشده وجود دارد که از جمله هیدروکربن‌های اشباع‌شده می‌توان به آلکان ها و سیلکو الکان…