تفاوت هیدروکربن سنگین و سبک

تفاوت هیدروکربن سنگین و سبک

تفاوت هیدروکربن سنگین و سبک هیدروکربن‌ها به بخشی از مواد آلی گفته می‌شود که در ساختار مولکولی آن‌ها تنها عنصرهای کربن و هیدروژن وجود دارد. هیدروکربن‌ها مانند سایر دسته‌بندی مواد آلی گروه‌های مختلفی دارند که یکی از آن‌ها گروه سیر نشده و دیگری گروه سیر شده‌است با توجه به خواص که هیدروکربن‌ها دارند از آن‌ها…

صادرات هیدروکربن - شرکت نفت معراج

صادرات هیدروکربن

صادرات هیدروکربن هیدروکربن‌ها یکی از ترکیبات آلی به شمار می‌روند که فقط از اتم‌های کربن و هیدروژن تشکیل می‌شوند. همان‌ طور که می‌دانید اگر در ترکیبات شیمیایی خوانده باشید، کربن در گروه چهارده جدول تناوبی قرار می‌گیرد که به آن‌ها هیبرید های گروه چهارده هم گفته می‌شود. خود اتم کربن دارای چهار الکترون می‌باشد؛ یعنی…