مالچ-پاشی

مالچ پاشی چیست و به چه دلیل انجام میگیرد 

مالچ پاشی چیست و به چه دلیل انجام میگیرد  یکی از اقدامات برای جلوگیری از نفوذ پدیده گرد وغبار وهمچنین تثبیت شن های روان در مناطق بیابانی و رودخانه ها و تالاب هایی که خشک شدن، استفاده از روش مالچ پاشی می باشد. مالچ نفتی پوششی از مواد چسبنده و باقی مانده نفتی است که…