قیر اصلاح شده

قیرهای اصلاح شده

قیرهای اصلاح شده قیر به تنهایی از خواص فیزیکی مکانیکی کاملاً رضایت بخشی برخوردار نیست. از اینرو محققان همواره درتلاش هستند خواص قیر را اصلاح نمایند. اصلاح خواص قیر باعث بالا رفتن کیفیت آن و افزایش عمرسرویس دهی پوشش شده و در نتیجه از هزینه های نگهداری و مرمت پوشش به نحو چشمگیری کاسته خواهد…