قیرابه ها یا امولسیونهای قیری

قیرابه ها یا امولسیونهای قیری امولسیون یک مخلوط دو فازی از دو مایع مخلوط نشدنی است که فاز داخلی به صورت ذرات ریز در داخل فاز خارجی پراکنده شده است. قطر ذرات پراکنده بین ۰/۱ تا ۵ میکرون می باشد. بدون استفاده از موادی به نام امولسیونساز (emulsifier), این تعلیق با ثبات نبوده و دو مایع…