مضارت-گازوئیل

استفاده از گازوئیل چه مضراتی در پی دارد

استفاده از گازوئیل چه مضراتی در پی دارد مقادیر بسیارزیادی ازآلاینده های هوا مانند گوگرد و ذرات جامد کربن، توسط سوخت دیزلی مخصوصاً به صورت سنتی تولید می شود. برای کاهش تولید گازهای گلخانه ای ، مراحل تصفیه اضافی و مکانیزم های کنترل انتشارانجام میگیرد که میتواند آنرا به سوخت بهتری تبدیل کند. همچنین، سوخت…

کازبرد گازوئیل

گازوئیل چیست و در چه مواردی استفاده می شود؟

گازوئیل چیست و در چه مواردی استفاده می شود؟ مایع قابل احتراق که به عنوان سوخت موتورهای دیزلی استفاده می شود گازوئیل میگویند و معمولا از تقطیر جز به جز نفت خام بدست می آید. گازوئیل به عنوان سوخت دیزل شناخته می شود. ترکیب این سوخت شامل آلکان‌ها و به صورت کلی زنجیره‌های کربنی است.…