افزایش تقاضای جهانی پترو شیمی به 629 میلیارد دلار

اندازه بازار جهانی پروپیلن به 117 میلیتر دلار در 2026 می رسد تحلیل های رسانه ها و کارشناسان بازار جهانی حکایت از رشد بازار جهانی پتروشیمی و همچنین رشد اندازه بازار برخی محصولات از جمله پروپیلن دارد. Business wire از رشد بازار جهانی پتروشیمی خبر داد و نوشت: رشد صنعت خودرو منجر به افزایش تقاضا…